Lægeinformation og undervisning
  

Fertilitetsdiagnostik og behandling
Orientering til lægerog patienter  der henviser patienter til fertilitetsbehandling i offentlige og prvate klinikker.
Undervisning
Nyheder fra Medline om fertilitetsbehandling
Opdaterede data fra den seneste udvikling indenfor forskningen udvalgt på Medline
Crash IVF - nyeste fælles forskningsresultater læs Abstratc fra ESHRE 2003 i Madrid
Lægemiddelkataloget online
NICI rapporten Guidelines for fertilitetsbehandling
Cochrane library

God oversigt over PCO til læger

God oversigt over PCO til læger
Nyhed om PCO til læger

 
SL - 28 August 2007