Hvor mange æg skal jeg have tilbage ?

 

Spørgsmålet om hvor mange æg en kvinde skal have lagt tilbage i livmoderen efter en æg udtagning er bestemt af flere forhold:

1) retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

2) æggenes kvalitet og den tidligere fertilitetsbehandling

3) patientens egne indstilling og hvad hun kan tåle

Alle forhold skulle meget gerne føre til den mest optimale behandling m.h.t. sikkerhed for moderne og barnet samt sikre så høj succes rate som muligt.

I den sidste tid har netop dette emne været diskuteret igen i nyhedsmedierne. Se hvad Svend Lindenberg udtaler i Berlingske tidende vedrørende flerfoldsgraviditeter:

 

1. Langt farvel til tvillinger og trillinger

Antallet af både tvillinger og trillinger er efter 1990ernes boom hastigt på retur. Flerfoldsgraviditeter er i dag medicinsk uønskede, og ottelinger som dem, der mandag blev født i USA til omverdenens betagelse og forargelse, kommer vi aldrig til at...
31. januar 2009


 

2. Mirakel eller galmandsværk?

Fødselsteamet på 46 læger og jordemødre var stolte, da en californisk kvinde i denne uge blev mor til OTTELINGER. I Danmark forsøger lægerne i dag med al magt at undgå tvillinger og trillinger.
31. januar 2009

 

M.h.t. Sundhedsstyrelsen retningslinjer så siger denne at :

Sundhedsstyrelsen anbefalede i 1997 på baggrund af uacceptabel høj forekomst af flerfoldsgraviditeter, at der normalt højst oplægges to embryoner( æg i deling)  og kun i særligt udvalgt behandlinger tre embryoner. Denne ændring førte til praktisk talt uændret graviditetsrate samtidig med, at trillingerne så godt som forsvandt. Tvillingeraten forblev dog fortsat 25%.

Hos nogle kvinder må man af medicinske grunde direkte fraråde opnåelse af tvillingegraviditeter, hos andre er  det målet at mindske andelen af tvillingegraviditeter uden samtidig at mindske graviditetschancen. Derfor tilstræbes det at mindske antallet af transfererede embryoner fra to til ét i en selekteret patientgruppe. Et nylig publiceret nordisk multicenterstudie har vist, at en politik med transferering af et friskt og siden et  nedfrosset/optøet om nødvendigt, reducerer flerfoldsgraviditeter, men med kun en let reduktion i chance for at opnå graviditet og fødsel hos kvinder under 36 år.  

 

Der foreligger nu efter 1.januar 2007 klare retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen som skal overholdes:

 

BEHANDLING MED FRISKE EMBRYONER

 I første og anden behandling  bør der hos yngre kvinder (<37 år) kun oplægges ét embryon, såfremt dette er af topkvalitet, og såfremt der er overskydende embryoner, som er egnede til at blive frosset. Ellers kan tilbagelægges højst to embryoner. I aldersgruppen 37-39 år kan der oplægges op til to embryoner uafhængigt af kvaliteten. I aldersgruppen 40-45 år bør som hovedregel højst oplægges to embryoner, men undtagelsesvist hvis der ikke er embryoner af topkvalitet kan tre accepteres..

Såfremt der ikke er opnået graviditet i en sædvanlig behandlingscyklus, hvor overskydende egnede æg blev nedfrosset med henblik på senere tilbagelægning hos kvinden, bør oplægning af de frosne-optøede æg i naturlige cykli som regel tilrådes, før en ny behandlingscyklus med hormonstimulation og æg udtagning mv. evt. kommer på tale. Herved minimeres antallet af hormonstimulerede cykli. 

 BEHANDLING MED OPTØEDE EMBRYONER

Der tilbagelægges højst to frosne-optøede embryoner, hvis kvinden er yngre end 40 år. Hos en kvinde i alderen 40-45 år kan der oplægges op til tre frosne-optøede embryoner.  

Udover disse er der andre medicinske lægelige grunde til at ændre denne praksis se her:

 

Ligeledes er det jo afgørende af parret eller kvinden selv får bestemme om hun ønsker at få et æg lagt op, og herved sikre sig mod tvillingegraviditeter. Der er også medicinske tilstande som sukkersyge og andet som ikke gør det hensigtsmæssigt at få tvillinger.

Top


SL - 2
februar 2009