Mænds sædkvalitet og rygning -
Svend Lindenbergs kommentarer til et aktuelt emne

Rygning og fertilitet
Tobaksrygning kan gøre det vanskeligere at blive gravid, fordi tobaksrygning nedsætter fertiliteten hos både kvinder og mænd. Rygning kan medføre uregelmæssig ægløsning og menstruation og kvinder, der ryger eller er udsat for passiv rygning, har vanskeligere ved at blive gravide. Chancen for at kunstig befrugtning har en effekt, er ligeledes nedsat. Således gælder det for henholdsvis ikke-rygere og rygere, at hver gang 10 ikke-rygende kvinder bliver gravide lykkes det kun for 7 rygere.

Samtidig er der tegn på, at mandlige rygere har dårligere sædkvalitet. Man kan ikke forklare hvorfor, men undersøgelser af ufrugtbare pars helbredstilstand og levevis peger på det.

Passiv rygning og ufrivillig barnløshed
Både mænd og kvinder født af rygende kvinder har mindre chancer for at blive forældre, når de engang selv ønsker at få børn.

Det antages, at kvinders rygning er årsag til en sjettedel af den ufrivillige barnløshed i Danmark årligt.

Der har længe haft en formodning om at rygning på den ene eller anden måde også har noget at gøre med:

 Vuggedød
 Lav fødselsvægt
 Luftvejsinfektioner
 Astma
 Allergi

Men at også den faldende sædkvalitet hos drenge kan skyldes, at moderen har røget under graviditeten er noget nyt.

I en videnskabelig undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Institut i Århus har man påvist en sammenhæng mellem det, at en gravid kvinde har røget mere end 10 cigaretter om dagen under graviditeten og fundet af lav sædkvalitet hos drengebørnene senere i livet. Dette videnskabelige arbejde forklarer så også, hvorfor danske mænd har så lav sædkvalitet i forhold til f.eks. finske mænd.

I Danmark har op til 40% af kvinderne været storrygere, hvorimod i Finland var antallet af storrygende kvinder meget mindre.

Det er derfor med denne undersøgelse i hånden vigtigt, at kvinder forstår konsekvenserne af rygning for deres kommende barn.

 

  Top


SL - 5 oktober 2003