Barnløshed og alder  - 
Af Svend Lindenberg, Professor dr. med.

Baggrund

Kvindens alder er en af de vigtigste forhold ved vurderingen af mulighederne for at få et barn. Mere korrekt ville det være at sige æggenes kvalitet.

Mandens alder betyder ikke nær så meget og ofte er kvaliteten af ældre mænds sæd lige så god som hos yngre.

Mange par er ikke klar over at fertiliteten falder med alderen hos den kvindelige partner.

Der er et lille fald i fertiliteten hos kvinden tidligt i 30 års alderen. Dette fald er meget større senere i 30 års alderen og falder herefter i 40 års alderen ganske betydeligt. Kun meget få kvinder over 45 år er fertile.

Med til yderligere at forværre fertiliteten er den øgede abortrisiko, der også følger moderens stigende alder (se mere om dette senere).

En vigtig ting at forstå er, at alle disse analyser og betragtninger kommer fra studier af mange kvinder og er gennemsnitsværdier. Man kan derfor ikke altid anvende disse tal på den enkelte kvinde. Nogle kvinder går i overgangsalder allerede i deres 20. år.

Et studie offentliggjort i 1957 viste sammenhængen mellem kvindens alder og fertilitetsmuligheden. Dette studie så følgende:

  Når kvinden var 30 år var 7% af parrene infertile
  Når kvinden nåede 35 år var 11% af parrene infertile
  Når kvinden nåede 40 år var 33% af parrene infertile
  Når kvinden nåede 45 år var 87% af parrene infertile

Et godt link fra den Amerikanske Fertilitetsforening:

 

Tietze C: Reproductive span and rate of conception among Hutterite women. Fertility and Sterility 1957;8:89-97.

I nutiden (1997) ser det ud til at infertilitetsproblemet er endnu større end det var dengang (1957).

Tabellen nedenfor repræsenterer data fra den store amerikanske dataindsamling fra 1997 (CDC (Center for Disease Control and Prevention)).

Denne rapport repræsenterer flere tusinde IVF-behandlinger og viser sammenhængen mellem kvindens alder (age) og antal levende fødte i procent per behandling. De hvide punkter viser resultaterne efter IVF med egne æg og de sorte punkter viser resultaterne efter ægdonation. Man ser her at æg fra donorerne (altid kvinder under 35 år) har en meget bedre kvalitet.

 

 

For at undersøge om alderen (kvindens ægs kvalitet) har en betydelig rolle for et pars muligheder for at få børn må man vide mere. Vi ser meget unge kvinder med meget dårlig kvalitet æg og vi ser også ældre kvinder (over 40 år) med meget fin kvalitet æg. Desværre har vi ikke nogen rigtig god ægkvalitetsmålemetode. Til en vis grænse kan vi vurdere kvindens mulige reserve af æg og kvaliteten ved at undersøge en blodprøve for FSH (Follikel stimulerende hormon) på 3. menstruationsdag. Ligeledes tæller vi antallet af små follikler i æggestokkene på denne dag.

 Her kan i se et flot god kvalitet æg.Her ser I et dårlig kvalitet æg.

Aborter og kvindens alder

Mange videnskabelige opgørelser viser samme tendens, at jo ældre kvinden bliver jo oftere aborterer hun. Tabellen nedenfor viser et sammendrag af flere sådanne studier:

Kvindens alder

Abortraten

<30

5%

30-34

7%

35-39

15%

40-41

25%

42-43

35%

44-46

50%

Kvinder med et barnløsheds problem har formentligt også en lidt større risiko for at abortere end kvinder, der har født før. Aborterne hos den ældre kvinde er for en stor dels vedkommende forårsaget af kromosomfejl i æggene.

Vi kender ikke alle årsagerne til kromosomfejlene i æggene hos ældre kvinder, men nylige undersøgelser kan måske give os lidt af forklaringen.

Kvindens æg ligger i dvale indtil de skal benyttes i en helt specielt fase af celledelingen. Her holdes alle kromosomerne klar i et såkaldt spindelapparat, eller sagt på dansk alle kromosomerne er hængt op inde i cellen i nogle tynde snore. Disse snore skal sørge for, at kromosomerne ikke falder ud, og dermed opstår der en kromosomfejl. På grund af alderen ældes dette spindelapparat og flere snore knækker. Dette er årsagen til flere kromosomfejl og dårlig kvalitet af æggene hos den ældre kvinde.

Human Reproduction" in October of 1996 investigated the influence of maternal age on meiotic spindle assembly in human eggs:

D.E. Battaglia, et al: Influence of maternal age on meiotic spindle assembly in oocytes from naturally cycling women. Human Reproduction October, 1996; (Vol. 11): Pages 2217-2222.

I disse stunder ser man, at 17% af æggene fra kvinder på 20-25 års alderen har kromosomfejl, og herefter stiger fejlen med alderen.

Top


SL - 1 Dec 2006