PRAKTISKE FORHOLD VED DONOR INSEMINATION

AF ENLIGE

Direkte kopi af notat udsendt fra Dansk Fertilitetsselskab og Jakob Ingerslev

 

Sagsbehandling i forbindelse med at blive forældre i et lesbisk forhold/adoption af stedbarn

 Det meste information omkring forældreskab, rettigheder og risici, der er relevant for det lesbiske par, kan findes i folderen, som Landsforeningen for bøsser og lesbiske har udgivet:

 http://www.lbl.dk/fileadmin/site/politik/familier/foraelderskab_og_orlov.pdf

 Heri fremgår det blandt andet, at det lesbiske par skal have mindst 2 ½ års samliv samt være registrerede (hvilket reelt kan ske dagen før, medmoderen søger om adoption), inden medmoderen kan stedbarnsadoptere.

 Med hensyn til afklaring af faderskab samt medmoderens stedbarnsadoption, skal der rettes henvendelse til den statsforvaltning, som ligger i ens region:

 http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=562 (Generelt om statsforvaltningerne).

 Statsforvaltningen vil bl.a. kunne informere parret omkring deres sagsbehandlingstid på sagen omkring stedbarnsadoption; hvor hurtigt forvaltningen ønsker sagens papirer tilsendt etc.

Det er en god idé at få snakket med den konkrete sagsbehandler, som sidder med 1) faderskabssager og 2) stedbarnsadoption. 

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=1201 (Specifikt om information omkring adoption). 

Vedr. faderskab:

Kvinden, som er gravid, skal efter endt behandling på fertilitetsklinikken, huske at få udleveret dokumentation hvori det fremgår, at hun er blevet behandlet med ukendt donorsæd. Herved dokumenteres, at der ingen kendt far er og faderskabssagen hos statsforvaltningen er nu kun en lille formsag, hvor moderen blandt andet også undgår for at vente 6 mdr. på, at faderskabssagen rejses af statsforvaltningen og skulle i Retten. 

Blanketten findes på:

https://www.personregistrering.dk/ (Find blanketten: Moderens oplysninger til faderskabssagen, der ligger under faderskab).

Under "erklæring fra moderen" sættes der ikke kryds men anføres, at man henviser til den vedlagte dokumentation fra fertilitetsklinikken.

Blanketten tilsendes statsforvaltningen sammen med dokumentation fra fertilitetsklinikken. Den kan reelt tilsendes når som helst.

Vedr. stedbarnsadoption:

Når statsforvaltningen har behandlet faderskabssagen, tilsendes moderen dokumentation herfor. Så snart dokumentationen herfor foreligger, kan medmoderen indsende dokumentationen til statsforvaltningen sammen med ansøgningen om stedbarnsadoption (og diverse andre papirer, som kræves, hvilke er angivet på vejledningen, som er vedlagt ansøgningsblanketten).

Blanketten findes på:

http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=2713 (Blanket til adoption af stedbarn, som skal udfyldes af medmoderen). 

Det er en god idé at følge op på sagen noget tid inden barnet fødes, om hvor langt sagen er og så det sammen med sagsbehandleren, som sidder med stedbarnsadoption, kan aftales, hvordan sagen køres og adoptionen godkendes.

For at medmoderen kan stedbarnsadoptere kræves det, at barnet er født og at moderen, ved personligt fremmøde på statsforvaltningen, tilkendegiver, at hun ønsker at medmoderen skal stedbarnsadoptere hendes barn.

Vedr. orlov: 

Sådan som vores lovgivning pt. ser ud, har medmoderen ingen ret til de 2 ugers "fædreorlov" i forbindelse med fødslen. Nogle private virksomheder og innovative arbejdsgivere giver alligevel deres medarbejder (medmoderen) fri med løn.

Medmoderen har imidlertid, ved lov, ret til at holde de to ugers "fædreorlov", så snart stedbarnsadoptionen er tilkendt. Nogle vælger derfor at holde nogle ugers ferie i forbindelse med fødslen og så snart stedbarnsadoptionen er tilkendt, så holde de 2 ugers orlov der.

 Desuden skal medmoderen være opmærksom på sin overenskomst og i denne, en mulighed for at få ekstra orlov. Spørg din fagforening herom.

 

 

 

 

 

Top


SL -
02 Jan 2008