Livsstil - Er der noget, vi selv kan gøre, for at forbedre vores chancer for graviditet?

Det er ikke alle livsomstændigheder, som er undersøgt videnskabeligt. Ikke alle undersøgelser giver resultater, som er klare, entydige og overensstemmende. Anbefalingerne her tager udgangspunkt i gode, nyere, store og gerne danske undersøgelser på området.

Vitaminer og folinsyre
Folinsyre er et vitamin, der kan nedsætte den i forvejen lave risiko der er, for at føde et barn med neuralrørsdefekt.

Allerede når graviditeten planlægges, er det en god idé , dagligt at tage en vitaminpille med 400 mikrogram folinsyre. Folinsyretilskud bør fortsætte til og med 12. graviditetsuge.

Se i øvrigt folderen fra Fødevaredirektoratet: 
"Husk folsyre når du vil ha´børn".

Rygning, alkohol, kaffe og overvægt nedsætter i varierende grad frugtbarheden:

Frugtbarheden kan måles ved den tid der går, fra man beslutter sig for at forsøge at blive gravid, til det lykkes. Dette tidsrum varierer fra person til person, men øges generelt med alderen.

Rygning
Rygningen mindsker frugtbarheden ved:

  At påvirke æggestokkenes funktion
  Ved at hæmme æglederne, samt 
  Ved at påvirke slimhinden i livmoderen, så ægget har sværere ved at sætte sig fast ( Figur 1).
  Figur 1 viser risikoen i procent for at komme til at vente mere end 9 måneder, før det lykkes at blive gravid, blandt kvinder som ikke ryger, og blandt kvinder som ryger 1-10 og over 10 cigaretter om dagen. Opgørelsen er fra et europæisk studie omfattende 3,187 kvinder, som forsøgte at blive gravide.

Det væsentlige er, at det hjælper at holde op med at ryge. Kvinder, som ophører med at ryge, opnår næsten samme chance for, at de befrugtede æg sætter sig fast, som kvinder, der aldrig har røget. Chancen for, at graviditeten forløber normalt og ender med fødsel af et sundt barn øges også, når man holder op med at ryge.

Rygning hos manden spiller kun en begrænset rolle for parrets frugtbarhed, med mindre barnløsheden skyldes dårlig sædkvalitet. Lykkes det begge parter at ophøre med at ryge, har man jo også beredt et godt indeklima for et evt. kommende barn. Her ved vi, at passiv rygning har væsentlig betydning for barnets risiko for luftvejssygdomme, vuggedød, mellemørebetændelse og allergi.

Anbefaling til par som planlægger graviditet – 
hold op med at ryge!

Alkohol
Der er lidt uenighed om, hvad alkoholindtagelse betyder for frugtbarheden. Nogle udenlandske undersøgelser har ikke kunnet påvise nogen effekt af moderate mængder alkohol (mindre end 5 genstande om ugen). Derimod har en nyere dansk undersøgelse vist, at selv beskedne mængder alkohol kan mindske kvinders frugtbarhed væsentligt (Figur 2).
 

 

Figur 2 viser den naturlige frugtbarhed blandt 430 danske kvinder ved indtag af forskellige antal genstande om ugen. Værdierne er angivet i procent af frugtbarheden i forhold til kvinder, som slet ikke indtager alkohol.

En anden meget stor dansk undersøgelse har desuden vist, at risikoen for spontan abort er øget tre gange og risikoen for dødfødsel 2½ gang, hvis man drikker fem eller flere genstande om ugen.

Det anbefales kun at drikke max. 1 genstand om dagen, og ikke hver dag.

Alkoholforbruget hos mænd ser ikke ud til at spille nogen væsentlig rolle, så længe der er tale om et forbrug på 10 genstande om ugen eller mindre.

Kaffe
Man skal op på fem daglige kopper kaffe, før det har nogen væsentlig betydning for, hvor længe det tager at blive gravid (Figur 3). 

  Figur 3 viser risikoen for at komme til at vente mere end 9½ måned på at blive gravid som funktion af det daglige antal kopper kaffe blandt 3.187 europæiske kvinder, som forsøgte at blive gravide. Risikoen blandt kvinder, som drak 0-1 kopper om dagen er sat til 1.

Kaffe i forbindelse med IVF-behandling spiller nok en mindre rolle, men det anbefales at have et forbrug på under fem kopper om dagen.

Overvægt
Overvægt beregnes ud fra et såkaldt body mass index (BMI), som angiver vægten divideret med højden2. Normalvægtige har et BMI på 19-24. Let overvægt defineres som BMI på 25-29, svær overvægt defineres som BMI mellem 30 og 34, mens ekstrem overvægt er BMI på 35 eller derover.

I Danmark har 32% af kvinder i den fødedygtige alder et BMI på 25 eller derover:

Mange overvægtige kvinder har svært ved at blive gravide. Årsagen er, at deres hormonsystem forstyrres af fedtvævet. Fedtvæv omdanner nemlig en række hormoner, som har betydning for den kvindelige menstruationscyklus. Ved svær overvægt er det således ikke ualmindeligt, at kvinden helt ophører med at have ægløsning, eller at disse bliver uregelmæssige. Et andet problem for overvægtige er en større risiko for tidlige aborter. Mange opdager aldrig, at de har været gravide, fordi den tidlige abort blot kan vise sig som en lidt forsinket, kraftig menstruation.

Chancen for at blive gravid ved reagensglasbefrugtning synes også at være lavere hos overvægtige. Jo større overvægt, jo større er problemerne (Figur 4).

  Figur 4 viser chancen for at blive gravid per IVF-cyklus som funktion af kvindens body mass index (BMI). Tallene stammer fra en opgørelse af 3.586 IVF-cykli på en engelsk klinik.

Det har vist sig, at det også har en betydning, hvordan fedtvævet er fordelt. Jo mere fedt man har midt på maven, dvs. jo mere taljefedt i forhold til hoftefedt, jo større er frugtbarhedsproblemet.

Endelig er risikoen for komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel, fx forhøjet blodtryk, sukkersyge og blodprop i benene, forøget hos kvinder med svær overvægt. Chancen for et levende, raskt barn er mindre hos overvægtige.

Det har i praksis vist sig, at hvis overvægtige kvinder taber 10% af deres vægt (eller mere, hvis overvægten er stor), vil 90% af de, som havde menstruationsproblemer igen få regelmæssig menstruation – og ægløsning. Tre fjerdedele vil blive gravide, heraf en tredjedel uden behandling. Risikoen for tidlig abort bliver næsten normal efter vægttabet.

Disse fund har medført, at vi tilråder, at kvinder med BMI over 30 taber 10% af deres vægt (eller mere ved svær overvægt) for at opnå normal ægløsningsfunktion, en acceptabel chance for graviditet uden behandling, bedst mulige chancer for graviditet ved behandling, og mindre risiko for abort.

 

  Top

 
SL - 1 Dec 2006