Kan man nu lave sædceller når mænd mangler dem ?

Det er nu muligt for forskere at lave sædceller fra stamceller.

Af Svend Lindenberg, Nordica Fertilitetsklinikken

I gennem  flere år har det været muligt at få embryonale stamceller (stamceller fra et befrugtet æg) til at dele sig og danne alle mulige former for væv i laboratoriet. Der har dog været mange problemer og stadigt er det svært at styre denne proces præcist i den retning man vil have. Således udvikler disse embryonale stamceller sig ofte selv i en bestemt retning som f.eks. til nerveceller eller muskler, helt spontant.

Alligevel har del lykkedes nogle forskere at få styret denne udvikling og specielt i museforsøg har det været muligt at lave kontrollerede udvikling frem til celler der producerer insulin, hjertemuskler der kan bevæge sig og nu senest til sædceller.

Disse sædceller har man så anvendt til at producerer nye mus ved kunstig befrugtning i laboratoriet. Desværre har det vist sig at vi mangler at udvikle teknikken meget endnu. En af problemerne har været, at de muse unger der er resultatet af denne befrugtning ikke har udviklet sig normalt.

Andre forsøg med menneskelige stamceller enten fra æg eller fra stamceller i knoglemarven har heller ikke været så gode, at de kan anvendes til kunstig befrugtning.

Fælles for alle forskerne inden for dette felt er at de siger, forskningen har givet dem værdifuld ny viden, men at denne langtfra endnu kan anvendes i den menneskelige behandling

 

Top


SL - 24. september 2007