Tidsbegrænset kronikertilskud

Alle kvinder med medicinudgifter, som i løbet af et år overstiger 18.467 kr. (egenbetaling overstiger 3.600 kr.) er berettiget til kronikertilskud.

Det vil sige: Ved køb af yderligere medicin indenfor en tilskudsperiode gives 100% tilskud far det offentlige.

Tilskudsperioden begynder første gang, kvinder køber tilskudsberettiget medicin og gælder for et år.

For kvinder i IVF/ICSI-behandling vil det typisk komme på tale ved 3. stimulationsbehandling, hvis hun har været stimuleret med 150 IE Puregon eller Gonal-F. Har der været anvendt højere dosis, vil behandlingen selvfølgelig have været dyrere, og kronikertilskud vil hurtigere kunne opnås.

Man skal være opmærksom på, at medicinen skal købes inden for en tilskudsperiode, som er på 1 år.

I bedes selv være opmærksomme på, hvornår det er relevant at ansøge om kronikertilskud og få lægen til at ansøge om dette.

Bemærk, at du også kan søge bevilling af enkelttilskud til Progesteron vaginal kapsler 100 mg, få lægen til at ansøge om dette.

   

Top

 
SL - 20 Jan 2003